Fiskus musi ostrożnie zaglądać w rachunki bankowe firm

Fiskus musi ostrożnie zaglądać w rachunki bankowe firm Przedsiębiorcy będą musieli przekazywać fiskusowi za pośrednictwem banku dobowe wyciągi ze swoich kont. To kolejny instrument, o charakterze kontrolno-inwigilacyjnym mający służyć walce z przestępczością skarbową. Przekraczamy już bezpieczną granicę zbierania informacji o podatnikach – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Już dziś większość podatników zobowiązana jest przekazywać elektronicznie, co miesiąc, w ramach jednolitego pliku kontrolnego dane z ewidencji…

Będzie obowiązek przekazywania dobowych wyciągów bankowych do służb skarbowych.

Będzie obowiązek przekazywania dobowych wyciągów bankowych Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, który przewiduje wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Celem projektu jest ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby…

Jak rozumieć pojęcie jednorazowej wartości transakcji

Jak rozumieć pojęcie jednorazowej wartości transakcji Jednorazowa wartość transakcji to wartość poszczególnych zamówień, nie zaś suma sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej. Tym samym podatnik, który zawarł umowę o współpracy na potrzeby oceny, czy wydatki opłacone gotówką mogą stanowić koszt podatkowy, powinien brać pod uwagę wartość sprzedaży z danej faktury VAT, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji…

Raporty o transakcjach ponad 15 tys. zł niezgodne z prawem

Banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i wiele innych firm będzie musiało przekazywać informacje o wszystkich transakcjach, o wartości powyżej 15 tys. zł. Taki przepis zawiera projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozwiązanie budzi wątpliwości i wykracza poza przepisy unijnej dyrektywy. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma wdrożyć do naszego prawa unijną dyrektywę. – Część…

Fiskus nie korzysta z bardzo ważnej zasady „in dubio pro tributario” domniemanie niewinności

Fiskus nie korzysta z „in dubio pro tributario” W 2016 r. fiskus skorzystał z zasady „in dubio pro tributario” nakazującej rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika tylko 41 razy. Zasadę „in dubio pro tributario”, nakazującą rozstrzygać wątpliwości prawne na korzyść podatników wprowadziła nowelizacja Ordynacji podatkowej uchwalona w sierpniu 2015 r., która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z nią „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.…

Skrócenie terminu na zwrot VAT dla firm

Do Sejmu trafi projekt nowelizacji ustawy o VAT, który skróci termin zwrotu podatku przedsiębiorcom. Projekt przewiduje też zmiany dotyczące wykreślania firm z rejestru VAT. Zgodnie z projektem zwrot różnicy podatku ma następować w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. „Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia…

Niższe składki ZUS dla małych firm

Konfederacja Lewiatan popiera zmniejszenie obciążenia najmniejszych przedsiębiorców składkami na ubezpieczenia społeczne, ale zauważa, że będzie to oznaczało obniżenie świadczeń emerytalnych. Istotą projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskujących roczne przychody poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 roku oznacza to 60 000 zł). Zmiana nie obejmie…