Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem

Ostatnie dni na rozliczenie się z fiskusem Do 2 maja można składać zeznania podatkowe za 2016 rok. Termin obowiązuje osoby rozliczające się na formularzu PIT-37, które m.in. pracują na umowie o pracę czy cywilnoprawnej, oraz PIT-36, dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ale to nie jedyne grupy podatników, które muszą rozliczyć się w ciągu najbliższego tygodnia. Obowiązek dotyczy też podatników, którzy zarobili na giełdzie i sprzedaży nieruchomości (odpowiednio formularze PIT-38 i PIT-39). Do ostatniej chwili…

Jak rozumieć pojęcie jednorazowej wartości transakcji ? Wyjaśnienie dotychczas budzące wątpliwości

Jak rozumieć pojęcie jednorazowej wartości transakcji Jednorazowa wartość transakcji to wartość poszczególnych zamówień, nie zaś suma sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej. Tym samym podatnik, który zawarł umowę o współpracy na potrzeby oceny, czy wydatki opłacone gotówką mogą stanowić koszt podatkowy, powinien brać pod uwagę wartość sprzedaży z danej faktury VAT, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji…

blokady rachunku przedsiębiorcy na podstawie podejrzenia

Urząd będzie mógł zablokować rachunek bankowy podatnika Resort finansów w związku z walką z wyłudzeniami podatków, w szczególności VAT, zamierza wprowadzić kolejną instytucję, która mu to ułatwi. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wystąpić do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pisemnym żądaniem blokady rachunku podatnika. Blokada będzie mogła nastąpić na 72 godziny, lecz będzie mogła być przedłużona maksymalnie do trzech miesięcy. Zasady blokady rachunków bankowych podatników…

pomysł na ZUS ?

Mały przychód, mały ZUS Czy „Mały przychód, mały ZUS” zmieni sytuację małych przedsiębiorców? Tak, ale nie radykalnie. Zdaniem ekspertów przedsiębiorca powinien płacić ZUS od dochodu, a nie przychodu. Dopiero takie rozwiązanie będzie milowym krokiem do przodu. Projekt opracował wspólnie Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Ministerstwo Rozwoju. Opiera się na uzależnieniu wysokości ZUS od przychodów firmy. To  poprawiłoby sytuację przedsiębiorców małych lub dopiero…

Skutki zakazu handlu w niedziele !

Największe organizacje reprezentujące polski handel, tj. Polska Izby Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, członek Konfederacji Lewiatan, Forum Polskiego Handlu i Polska Rada Centrów Handlowych we wspólnym oświadczeniu ostrzegają, że ograniczenie handlu w niedziele będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę i budżet państwa. Przedstawiciele organizacji handlowych wyrazili zaniepokojenie szerokim zakresem zastosowania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele oraz możliwym ujemnym wpływem tych zmian na gospodarkę, przychody budżetowe,…