Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym

Odwrotny VAT zaszkodzi firmom budowlanym Obowiązujące od 1 stycznia br. tzw. odwrotne obciążenie w rozliczeniu podatku VAT w branży budowlanej może spowodować utratę płynności finansowej przez wiele firm. Przepisy stwarzają wiele problemów interpretacyjnych, są trudne w stosowaniu – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z nowymi przepisami firmy budowlane realizujące usługi jako podwykonawcy są zobowiązane do wystawiania faktury bez VAT – podatek rozlicza wówczas generalny wykonawca,…

Kary dla księgowych ciąg dalszy !

Kary dla księgowych, cz. 2 Księgowy może zostać również ukarany na podstawi przepisów Ordynacji podatkowej i przepisów kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z art. 262 Ordynacji podatkowej strona (np. podatnik, osoba reprezentująca firmę – np. główny księgowy) w postępowaniu podatkowym, która bez uzasadnionej przyczyny nie stawiła się, odmówiła wyjaśnień (zeznań, opinii) oraz okazania dowodów – może być ukarana kara porządkową 2800 zł. Natomiast na podstawie kodeksu karnego skarbowego:…

KARY DLA KSIĘGOWYCH ! CZAS NA DOBRE ZMIANY !

Kary dla księgowych, cz. 1 Księgowy może zostać ukarany na podstawie wielu przepisów. Minimalna grzywna, jaką sąd może ustalić to 666 zł, maksymalna to 19 198 080 zł. Księgowy może zostać ukarany na podstawie: przepisów ustawy o rachunkowości, przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, Kodeksu pracy. Odpowiedzialność księgowych – zestawienie Przepisy Zakres odpowiedzialności-maksymalnie Na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości do 2…

Jeden termin dla zapłaty wszystkich podatków

Jeden termin dla zapłaty wszystkich podatków Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, który ma na celu ujednolicenie wszystkich obowiązujących w Polsce terminów dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych. Obecnie firmy opłacające podatki w Polsce, aby dokonać zapłaty swojego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie, mają obowiązek śledzić nawet do 9 różnych terminów podatkowych dla rozliczenia nawet do 14 różnych podatków.…

Kara za nieudzielenie informacji dla KAS

Z dniem 1 marca 2017 r. rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w administracji skarbowej. Ściąganiem podatków i bezpieczeństwem finansów zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa. Zarówno podatników, jak i płatników czeka w związku z tym wiele nowych obowiązków. Nowe przepisy przewidują też możliwość nałożenia kar porządkowych na te podmioty, które nie będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Organom KAS przysługuje prawo do: zbierania i wykorzystywania informacji oraz występowania o udostępnienie dokumentów…

KAS: kontrole firm na nowych zasadach od 2017

KAS: kontrole firm na nowych zasadach W ramach Krajowej Administracji Skarbowej zdecydowana większość kontroli będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach – informuje resort finansów. Standardowe kontrole podatkowe są przeprowadzane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem z zachowaniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jednak poważna przestępczość gospodarcza (np. mafie wyłudzające VAT) musi się liczyć ze skutecznym przeciwnikiem: kontrolą celno-skarbową. Wzmocnione gwarancje dla przedsiębiorców Po wejściu w życie od 1 marca 2017 r.…

SANKCJE VAT !!! WAŻNE ZMIANY !!!

Kary za wyłudzenia VAT Od 1 marca 2017 r. obowiązują przepisy Kodeksu karnego wprowadzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia VAT. Ustawodawca przewidział kary za: podrabianie i przerabianie faktur w celu ich użycia jako autentycznych oraz wystawianie fałszywych faktur (poświadczających nieprawdę). W Kodeksie karnym przewidziane jest również zaostrzenie kar za ww. przestępstwa w przypadkach faktur dokumentujących wysokie kwoty (art. 277a) oraz możliwość złagodzenia kary wobec sprawców, którzy zawiadomią…