Przedsiębiorca utraci nielegalnie uzyskany majątek Sejmowa podkomisja nadzwyczajna powołana przez Komisję Sprawiedliwości i Spraw Człowieka przyjęła nowelizację ustawy kodeks karny oraz szeregu innych ustaw, których celem jest m.in. wprowadzenie do polskiego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego zmian służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych. Cześć przyjętych przepisów dotyczy bezpośrednio funkcjonowania przedsiębiorców. Podkomisja przyjęła m.in. nowy art. 44a § 2 kk,…