Przyspieszona amortyzacja – kto skorzysta z nowej ulgi

Przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre grupy (3-6 i 8 KŚT) nowych maszyn i urządzeń. Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Związek Rzemiosła Polskiego uważa, że wprowadzenie dodatkowego rozwiązania umożliwiającego podatnikom,  tzw. przyspieszoną amortyzację jest dobrym pomysłem. Obecnie ustawy o podatku dochodowym, wprawdzie dopuszczają …

do 25 lat więzienia za oszustwa w VAT

Karę 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 mln zł przewiduje ustawa o zmianie ustawy Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, którą przyjął Sejm. Nowela zakłada m.in., że kara 25 lat będzie mogła być orzeczona za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł. Z kolei karą więzienia od 3 do 15 lat byłoby zagrożone fałszowanie faktur o wartości…

Odwrotny VAT zagraża branży budowlanej

Branża budowlana przechodzi podatkową rewolucję. Od 1 stycznia 2017 r. została objęta tzw. odwrotnym obciążeniem VAT, tzn. firmy budowlane, realizujące usługi jako podwykonawcy, są zobowiązane do wystawiania faktury bez wykazywania w niej VAT – podatek ten rozlicza generalny wykonawca, na rzecz którego wykonywana jest usługa. Nowe przepisy mogą spowodować utratę płynności finansowej przez firmy budowlane i wzrost cen usług – ostrzega Konfederacja Lewiatan.…

za przestępstwo podatkowe utrata firmy

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu karnego, który przewiduje pozbawianie przestępców owoców ich działalności i tzw. konfiskatę rozszerzoną. Projekt wprowadza m.in. ewentualność przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo – pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzenie podatkowe. Jak podkreślono, takie rozwiązanie jest stosunkowo często stosowane np. w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Przepadek przedsiębiorstwa nie będzie mógł zostać jednak orzeczony, gdy „byłoby to niewspółmierne do przestępstwa”, wina…