zmiany w kodeksie pracy

Od 1 stycznia 2017 r. regulamin pracy i wynagradzania muszą mieć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, a nie – jak dotychczas – co najmniej 20 pracowników. Ponadto w przypadku zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy pracodawca będzie musiał wydać świadectwo pracy tylko na wniosek pracownika. Zmieni się limit stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek wprowadzania regulaminów…

ważny wyrok dla posiadaczy kas fiskalnych

Uproszczenia na paragonie są niedopuszczalne Nazwa sprzedawanego towaru zawsze musi być precyzyjna. Nie można np. sprzedać siekierki jako młotka. Nawet wtedy, gdy cena i VAT na nie są takie same – orzekł NSA (wyroki NSA z 21 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 647/15, I FSK 648/15). Sprawa dotyczyła popularnej sieci dyskontów, które oprócz towarów spożywczych sezonowo handlują też innym asortymentem. Problem polegał na tym, że sklepy korzystały z prostego…