Ważne zmiany w VAT ! US wykreśli podatnika VAT nawet za błędy kontrahenta

Nowe warunki wykreślenia z rejestru podatników VAT 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie duża nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Przewiduje ona m.in. poszerzenie wykazu przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić podatnika z rejestru podatników. Podstawą do wykreślenia z rejestru podatników będzie nieskładanie deklaracji (nawet gdy podatnik zawiesił działalność) lub składanie zerowych deklaracji (chyba że wynika to ze specyfiki działalności) przez kolejnych sześć miesięcy. Z rejestru będzie…

JPK tylko z e-podpisem

Od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie firmy będą obowiązkowo przesyłać co miesiąc JPK_VAT. Mikroprzedsiębiorca ma jeszcze rok na oswojenie się z tą procedurą. Trzeba jednak pamiętać, że JPK_VAT musi być opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Status mikroprzedsiębiorcy w 2018 r. będzie miał ten, kto przynajmniej w jednym z zamkniętych na dzień 1 stycznia 2018 r. lat – a zatem w 2016 r. lub 2017 r. – spełni łącznie dwa warunki: jego średnioroczne…