deklaracje elektroniczne dla niektórych już od 01.01.2017 pozostali od 2018

Deklaracje VAT tylko elektronicznie Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 r. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-27 oraz informacje podsumowujące będą mogły być składane wyłącznie drogą elektroniczną. Obowiązkiem tym zostaną objęci podatnicy, którzy są: obowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy…

ograniczenia w zwrocie VAT !!!

Od 1 stycznia 2017 r. ograniczona zostanie możliwość występowania o zwrot VAT w terminie 25 dni. Wprowadzone zostaną dodatkowe warunki, aby uzyskać zwrot w tym terminie. Aby uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni trzeba będzie spełnić następujące warunki: należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie…