sankcje w VAT od 01.01.2017

VAT 2017. Będzie sankcja podatkowa za nierzetelne rozliczenia Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Efektem zmian ma być ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej, czy ograniczenie rozliczeń kwartalnych. Projekt zakłada także utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8 i 23 proc., obok obowiązującej stawki 5 proc. „Jest to konieczne, ponieważ rozwiązania uszczelniające system…

kary od nowego roku

Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna wzrośnie do 2000 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko wzrost pensji osób zarabiających najniższe stawki, ale też wyższe kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. O tym, jaka będzie wysokość grzywny za dane przewinienie podatkowe, decyduje: to, czy danemu sprawcy zarzuca się popełnienie przestępstwa czy wykroczenia skarbowego, kara, która musi być adekwatna do winy, z uwzględnieniem stopnia…

JPK od nowego roku dla mniejszych firm

Od stycznia nowe zasady kontroli podatkowej w małych i średnich firmach Od nowego roku już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie będą miały obowiązek przekazywania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Będzie to dotyczyło ok. 140 tys. podmiotów. Od 1 lipca duże podmioty gospodarcze mają obowiązek przekazywania najważniejszych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych fiskusowi w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego…

KAS od 2017

Krajowa Administracja Skarbowa od 2017 r. Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej, zakłada ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, którą uchwalił Sejm. Zgodnie z ustawą w miejsce obecnych Służby Celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Obecnie, jak przekonywali w toku prac przedstawiciele rządu, służby te działają w modelu rozproszonym, każda z nich ma niezależne systemy informatyczne,…

pakiet przewozowy GPS dla kierowców , dobre zmiany !!!!!!!!!!

Wprowadzenie – w ślad za pakietem paliwowym – pakietu przewozowego, który też ma na celu walkę z nieprawidłowościami na rynku paliw, zapowiedział wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Jasiński zapowiedział kontynuowanie zmian prawnych, które mają ułatwić walkę z szarą i czarną strefą w branży paliwowej. „Zakończyliśmy prace nad ustawą o rejestracji i monitorowaniu przewozu drogowego na terytorium RP. Nazywamy ją umownie pakietem przewozowym (…). Dotyczy…

ważne zmiany w podatku VAT od 2017. POWRÓT DO LAT 80-90

Minister Finansów opracował obszerny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projektowane zmiany mają wejść w życie już za 3 miesiące, czyli 1 stycznia 2017 r. Projekt przewiduje m.in.: przywrócenie sankcji (30%) za błędy w rozliczeniach polegające na zaniżaniu zobowiązań podatkowych lub zawyżaniu zwrotu podatku, wprowadzenie nowej sankcji (100%), w przypadku gdy podatnik okaże się oszustem wyłudzającym VAT, podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł, wprowadzenie…

dobre zmiany w VAT

Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą przedsiębiorcy Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt zmian w ustawie o VAT. W myśl obecnie obowiązujących przepisów urząd skarbowy może przedłużyć zwrot podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli…

zmiany w PIT I CIT od 2014

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza m.in. dla podatników CIT stawkę 15%. Obniżoną stawkę zapłacą tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność. W obu ustawach rozszerzono katalog dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym w Polsce. Ustawodawca wprowadził też pewne ograniczenia prawa do stosowania stawki obniżonej…

Napoje i posiłki dla pracowników od 01 listopada

W okresie zimowym, tzn. od 1 listopada do 31 marca, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni posiłki profilaktyczne. Dotyczy to pracowników, których praca powoduje w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace: związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek…

Jednolity podatek

Jednolity podatek: ZUS i skarbówka wymienią się danymi Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli na wymianę danych między ZUS-em a skarbówką, co jest niezbędne dla dokonania obliczeń związanych z jednym podatkiem, łączącym PIT oraz składki na ZUS i NFZ. Celem projektowanych regulacji jest zapewnienie możliwości wymiany informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych własnych…