Zmiany w VAT 2021. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT z 2 do 3 miesięcy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Upływ tego terminu wiąże się z brakiem możliwości odliczenia przez podatnika podatku naliczonego „na bieżąco”, co z kolei oznacza, że konieczne jest dokonanie korekty deklaracji podatkowej. Z dniem…

 w 2021. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych wyższa

W 2021 r. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2020 r. łączna wartość takich odpisów nie może przekroczyć 219 000 zł. W 2021 r. będzie to 226 000 zł. Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. albo spełniają w 2020 r. definicję małych podatników (tzn. ich przychód w 2019 r. nie przekroczył…

Wymiana kas na kasy online – gastronomia

Moi drodzy Zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online. Do końca roku kasy starego typu muszą wymienić na kasy online podatnicy świadczący usługi gastronomiczne, hotelarskie i sprzedawcy węgla. Podatnicy ci mają wybór – mogą zakupić stacjonarną kasę online lub mobilną. Branża gastronomiczna, hotelarska oraz sprzedawcy węgla są kolejni na liście do wymiany kas. Mimo trwającej epidemii i dotkliwych ograniczeń w funkcjonowaniu gastronomii…

Podatnicy skarżą się na przepisy prawa podatkowego

Uzasadniłeś wydatki firmy fakturą, a tymczasem jej wystawca nie płaci podatków? Wykazałeś w zeznaniu podatkowym odliczenie na podstawie faktury, którą wystawił przedsiębiorca-widmo w łańcuszku fikcyjnych transakcji (Ty jednak rzeczywiście nabyłeś przedmiot, który odliczasz)? Możesz dostać karę z urzędu skarbowego a nawet trafić do więzienia. Tak są skonstruowane przepisy Kodeksu karnego skarbowego. Obywatele skarżą się na przepisy prawa podatkowego. Jest ono skonstruowane tak, że jeśli urząd skarbowy zarzuci…

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. Z estońskiego CIT skorzystają spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne), w przypadku których przychody: nie przekraczają 50 mln zł, z działalności pasywnej (np. z odsetek, wierzytelności, poręczeń, gwarancji, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych) wynoszą mniej…

Oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku i zwolnień

Podatnicy prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących winni odpowiednio przypisać oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnień od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług. Towarzyszy temu obowiązek przedstawiania, na żądanie organu podatkowego, sposobu przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku. Do danej stawki nie można przypisać dowolnej litery alfabetu, ale wskazaną w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. Nowe…

Dziś mija termin na złożenie sprawozdań fiskusowi

W piątek 31 lipca mija termin na złożenie sprawozdań finansowych za 2019 r. szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten dotyczy osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe. Co do zasady roczne raporty tych osób w formie elektronicznej i w strukturze logicznej (w formacie XML) muszą być składane fiskusowi przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania podatkowego tj. do końca kwietnia. W tym roku jednak, ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie terminy sprawozdawcze…

NOWA MATRYCA VAT 072020

Od 01.07.2020 wchodzi w życie nowa matryca VAT , dla Was oznacza zmianę niektórych stawek VAT przy sprzedaży towarów. W większości przypadków ustawodawca obniżył stawki podatku i dostosował do kodów CN. Poniżej główne zmiany i pełne tabele w tym zakresie  opisujące grupy towarowe.   Przykłady obniżonych stawek VAT W efekcie wprowadzanych zmian obniżone stawki podatku VAT objęły następujące grupy towarów: Obniżenie stawki VAT:…

Więcej czasu na złożenie PIT

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można jednak składać do końca maja. Dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest już przygotowana w usłudze Twój e-PIT. Resort finansów daje więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne…

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia – możesz go sprawdzić już dziś

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. „Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu…