Polski Ład: Najboleśniej polski ład odczują „liniowcy”

Według prof. Pawła Wojciechowskiego – Głównego Ekonomisty Pracodawców RP wyższe podatki zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwłaszcza ci rozliczający się 19-procentową stawką liniową czyli ok. 700 tys. przedsiębiorców, wskutek naliczania właśnie 9-procentowej składki zdrowotnej od dochodu bez możliwości odliczenia jej. – Po wprowadzeniu Ładu danina ta zostanie zmieniona z ryczałtu kwotowego, obliczanego według sztucznej podstawy wymiaru, jaką jest 3/4 przeciętnego wynagrodzenia…

Polski Ład: czy to historyczna podwyżka podatków ?

W czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o propozycjach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy uważają, że Polski Ład to historyczna podwyżka podatków, na której stracą najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy. Przedstawione zmiany są niekorzystne dla osób przedsiębiorczych i najbardziej zaangażowanych w rozwój gospodarczy kraju. Polski Ład nie będzie stanowić impulsu do rozwoju, jest to program redystrybucyjny, którego głównymi beneficjantami będą emeryci i osoby najsłabiej uposażone. Na posiedzeniu Rady Dialogu…

Polski Ład: Od 2023 r. podatnicy będą wysyłać organom podatkowym księgi i ewidencje

  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania organom podatkowym. Oznacza to m.in. dla podatników PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązek comiesięcznego przesyłania ksiąg, w przypadku, gdy na ich podstawie jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Takie rozwiązania znalazły się w konsultowanym obecnie projekcie tzw. Nowego Ładu. Z projektu Polskiego Ładu wynika, że od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy…

Polski Ład, ukryte obciążenia.

Polski Ład: Na zmianach podatkowych stracą także wynajmujący prywatne mieszkania Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie stracą prawie wszyscy przedsiębiorcy. Negatywnie odczują je także osoby mało zarabiające ponieważ zwiększenie obciążeń dla firm przełoży się na wzrost cen. Obniżka podatków nie zrekompensuje im wyższych wydatków na zakup towarów pierwszej potrzeby. Części dochodów pozbawione zostaną także osoby, które poza działalnością gospodarczą albo umową o pracę,…

Kilka ważnych zmian w 2021

Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT – co trzeba wiedzieć Podatnicy powinni się przygotować na kolejne zmiany w przepisach VAT. Od lipca 2021 r. ma wejść w życie pakiet e-commerce, od października 2021 r. zmiany związane z wprowadzeniem e-faktur, a także kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT zwany pakietem SLIM VAT 2.   Pakiet e-commerce – od 1 lipca 2021 r. Pakiet e-commerce…

MF przesunął terminy sprawozdań i zeznań z powodu COVID.

Kalendarz terminów przesuniętych z powodu COVID-19 MF przesunęło terminy sprawozdawczości z powodu COVID-19.     Nowa data Rodzaj obowiązku Podstawa prawna Do 25 kwietnia 2021 r. RACHUNKOWOŚĆ Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną § 3a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 572)…

przedłużenie terminu złożenia CIT 2020

Termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja tej ustawy została skierowana do Senatu…

Ruszył portal E-URZĄD SKARBOWY

  15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r. Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego…

Więcej czasu na rozliczenie CIT za 2020 r.

Podatnicy CIT będą mogli złożyć zeznania roczne CIT-8 i CIT-8AB za 2020 r. i wpłacić podatek do 30 czerwca 2021 r., a nie do 31 marca. Taką poprawkę przyjęła sejmowa komisja finansów publicznych na posiedzeniu 11 lutego 2020 r. Termin na złożenie zeznania CIT za  2020 r. i zapłatę podatku ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r.  Wprowadzona z uwagi na pandemię preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok…

Zmiany w VAT 2021. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT z 2 do 3 miesięcy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Upływ tego terminu wiąże się z brakiem możliwości odliczenia przez podatnika podatku naliczonego „na bieżąco”, co z kolei oznacza, że konieczne jest dokonanie korekty deklaracji podatkowej. Z dniem…