PPK a Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca a PPK – zawarcie umowy o zarządzanie Jeżeli wszystkie osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwie złożą pracodawcy deklaracje o rezygnacji z PPK, wówczas taki podmiot zatrudniający nie musi zawierać umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK. Pracodawca nie może jednak w żaden sposób nakłaniać pracowników do rezygnacji z udziału w PPK. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza…

Estoński CIT kilka informacji

Estoński CIT Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie…

10 działań antykryzysowych dla firm w związku z nowymi obostrzeniami. Jeszcze przepisu brak.

„Wprowadzamy kolejne zasady bezpieczeństwa” w związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, np. handel, usługi hotelarskie, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców. 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r.…

Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał od 9 do 29 listopada

Dodatkowy zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 8 ze względu na przejście na naukę zdalną dzieci z klas I-III będzie przysługiwał od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, do 29 listopada, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice: w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne, w przypadku niemożności zapewnienia opieki…

20-lecie BKP Sp. z o.o.

Kochani! Bardzo miło nam jest Was – naszych drogich klientów, sympatyków, znajomych poinformować, iż w dniu 02-11-2020 świętujemy 20-lecie istnienia naszej firmy jako biura rachunkowego. Dokładnie 2.11.2000r. rozpoczęliśmy działalność biura księgowo-podatkowego, wówczas pod przedsiębiorstwem na własne nazwisko, w dużo mniejszym składzie, bo zaledwie 2-osobowym z siedzibą w Wieluniu przy ul. Warszawskiej. Ale to Wy przyczyniliście się do tego, że dzisiaj jesteśmy właśnie w tym,…

„PORTAL BIURA” RUSZAMY

  Składamy na ręce naszych klientów narzędzie PORTAL BIURA ułatwiające pracę i kontakt z nami jako biurem rachunkowym. PORTAL BIURA umożliwiający i ułatwiający kontakt, przesyłający wszelkiego rodzaju przypomnienia (poprzez mail, sms) o wszelkich terminach, obowiązkach jako podatnika lub płatnika. Portal umożliwia również skuteczną kontrolę kręgu kosztów i miejsca ich powstawania poprzez różnego rodzaju analizy, wydruki, podglądy, zestawienia, kalendarze itd, umożliwia  kontrolę…

GTU tabela klasyfikacji towarów i usług

  Symbol GTU Rodzaj transakcji (oznaczenia cyfrowe wskazują PKWiU towaru lub usługi) GTU 01 Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. GTU 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 –…

To już przesądzone – estoński CIT od 1 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła 28 września 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Tzw. estoński CIT to nowoczesny  sposób opodatkowania, który, zdaniem rządu,…

Spółki komandytowe zapłacą podatek dochodowy

Podczas posiedzenia 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Z projektu wynika m.in., że więcej spółek skorzysta z 9 proc. stawki CIT, a spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego.…