Obostrzenia COVID-19 , ciąg dalszy

Od 19 kwietnia otwarte żłobki i przedszkola, ale pozostałe obostrzenia do 25 kwietnia. Hotele nieczynne do 3 maja włącznie Rząd zadecydował o przedłużeniu większości obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów dotychczasowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywać do 3 maja włącznie. Od 19 kwietnia zostaną otwarte żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci. Dozwolony będzie także sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu z pewnymi ograniczeniami. Rząd przedłuża obowiązujące zasady…

Kilka ważnych zmian w 2021

Pakiet SLIM VAT 2 i inne zmiany w VAT – co trzeba wiedzieć Podatnicy powinni się przygotować na kolejne zmiany w przepisach VAT. Od lipca 2021 r. ma wejść w życie pakiet e-commerce, od października 2021 r. zmiany związane z wprowadzeniem e-faktur, a także kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT zwany pakietem SLIM VAT 2.   Pakiet e-commerce – od 1 lipca 2021 r. Pakiet e-commerce…

MF przesunął terminy sprawozdań i zeznań z powodu COVID.

Kalendarz terminów przesuniętych z powodu COVID-19 MF przesunęło terminy sprawozdawczości z powodu COVID-19.     Nowa data Rodzaj obowiązku Podstawa prawna Do 25 kwietnia 2021 r. RACHUNKOWOŚĆ Sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną § 3a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 10 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 572)…

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31 marca 2021 r. MF planuje jego przedłużenie dla organizacji non-profit. Dane pozyskiwane ze sprawozdań finansowych stanowią ważne źródło informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów oraz innych odbiorców przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Wykorzystywane są one również do tworzenia informacji statystycznych istotnych dla funkcjonowania…

E-faktura coraz bliżej. Przedsiębiorcy zgłaszają własne pomysły Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Początkowo wystawianie faktur w tym systemie ma być dobrowolne. Zdaniem Konfederacji Lewiatan krajowy rejestr e-faktur zmieni dotychczasowy sposób ich wystawiania, dlatego ważne są nie tylko rozwiązania prawne, ale przede wszystkim techniczne. Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie możliwości wystawiania e-faktur w systemie ministerstwa finansów znajduje…

PPK a Mikroprzedsiębiorca

Mikroprzedsiębiorca a PPK – zawarcie umowy o zarządzanie Jeżeli wszystkie osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwie złożą pracodawcy deklaracje o rezygnacji z PPK, wówczas taki podmiot zatrudniający nie musi zawierać umów o zarządzanie i o prowadzenie PPK. Pracodawca nie może jednak w żaden sposób nakłaniać pracowników do rezygnacji z udziału w PPK. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Oznacza…

przedłużenie terminu złożenia CIT 2020

Termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Nowelizacja tej ustawy została skierowana do Senatu…

Ruszył portal E-URZĄD SKARBOWY

  15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r. Usługę Twój e-PIT udostępniamy podatnikom już po raz trzeci, ale w tym roku jest ona częścią e-Urzędu Skarbowego, czyli internetowego…

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 lutego 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 lutego 2021 r. Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: zamknięcia z powodu COVID-19…

Więcej czasu na rozliczenie CIT za 2020 r.

Podatnicy CIT będą mogli złożyć zeznania roczne CIT-8 i CIT-8AB za 2020 r. i wpłacić podatek do 30 czerwca 2021 r., a nie do 31 marca. Taką poprawkę przyjęła sejmowa komisja finansów publicznych na posiedzeniu 11 lutego 2020 r. Termin na złożenie zeznania CIT za  2020 r. i zapłatę podatku ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r.  Wprowadzona z uwagi na pandemię preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok…