Biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT i weryfikacja kontrahentów.

Biała lista podatników VAT zawiera: nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy; numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany; status podmiotu: w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona; numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany; numer PESEL, o ile…

Jak sprawdzić dane kontrahenta w wyszukiwarce MF

VAT 2019: Dane kontrahenta można sprawdzić w wyszukiwarce MF Od 1 września 2019 r. każdy podatnik może sprawdzić swojego kontrahenta lub swoje dane, korzystając z tzw. białej listy podatników. Może to zrobić na dwa sposoby – korzystając z wyszukiwarki MF lub interfejsu API. Korzystanie z białej listy podatników VAT nie jest obowiązkowe. Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie powoduje negatywne konsekwencje, tj.: niedochowanie należytej…