Nowy obowiązek dla podatników VAT

Nowy obowiązek dla podatników VAT! Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie musiał wysyłać JPK_VAT do MF. Będzie zobowiązany również prowadzić ewidencję VAT wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych będzie wynikał z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT. Podatnik, który prowadził ewidencję w formie papierowej, nie musi informować urzędu o zmianie formy prowadzenia…

sankcje za brak JPK w terminie

Sankcje za nieterminowe złożenie JPK_VAT Składając JPK_VAT nieterminowo, możemy być ukarani sankcją z Kodeksu karnego skarbowego, gdyż według Ordynacji podatkowej jest to informacja podatkowa. Jeśli wiemy, że nie uda się nam złożyć JPK_VAT w terminie, należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT wniosek o odroczenie terminu na złożenie JPK_VAT. Pozwoli to nam uniknąć sankcji. Przepisy jed­noznacznie wskazują, że każdy, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu…

handel w niedziele od 03.2018r

Dwie niedziele handlowe w miesiącu od marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu – pierwsza i ostatnia. W 2019 r. handlowa będzie ostatnia niedziela każdego miesiąca, od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu w niedziele. W trakcie prac nad ustawą przyjęto szereg poprawek. Pierwsza z nich przesuwa wejście w życie ustawy na 1 marca 2018…