od 01.2018 deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej

Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2018 r. podatnicy muszą składać deklaracje VAT-7/VAT-7K wyłącznie w formie elektronicznej przez system e-deklaracje. Osoba fizyczna, która nie ma podpisu kwalifikowanego, może autoryzować wysyłkę kwotą przychodu. Obowiązek ten dotyczy również deklaracji składanych przez podatników zwolnionych z VAT, którzy składają deklaracje VAT-8/VAT-9M, oraz deklaracji VAT-13 i VAT-14. Składanie wbrew obowiązkowi deklaracji w formie papierowej podlega karze grzywny…