ważne zmiany w podatku VAT od 2017. POWRÓT DO LAT 80-90

Minister Finansów opracował obszerny projekt nowelizacji ustawy o VAT. Projektowane zmiany mają wejść w życie już za 3 miesiące, czyli 1 stycznia 2017 r. Projekt przewiduje m.in.: przywrócenie sankcji (30%) za błędy w rozliczeniach polegające na zaniżaniu zobowiązań podatkowych lub zawyżaniu zwrotu podatku, wprowadzenie nowej sankcji (100%), w przypadku gdy podatnik okaże się oszustem wyłudzającym VAT, podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł,…

dobre zmiany w VAT

Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą przedsiębiorcy Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt zmian w ustawie o VAT. W myśl obecnie obowiązujących przepisów urząd skarbowy może przedłużyć zwrot podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli…

zmiany w PIT I CIT od 2014

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza m.in. dla podatników CIT stawkę 15%. Obniżoną stawkę zapłacą tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność – w roku, w którym rozpoczęli działalność. W obu ustawach rozszerzono katalog dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym w Polsce. Ustawodawca wprowadził też pewne ograniczenia prawa do stosowania stawki…

Jednolity podatek

Jednolity podatek: ZUS i skarbówka wymienią się danymi Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli na wymianę danych między ZUS-em a skarbówką, co jest niezbędne dla dokonania obliczeń związanych z jednym podatkiem, łączącym PIT oraz składki na ZUS i NFZ. Celem projektowanych regulacji jest zapewnienie możliwości wymiany informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Ministrem Finansów w zakresie niezbędnym do tworzenia analiz, prognoz i modeli prognostycznych oraz w celu weryfikacji danych…

dobre zmiany

Koszty uszczelnienia systemu podatkowego poniosą przedsiębiorcy Bezterminowe wstrzymywanie zwrotów VAT jako narzędzie ochrony budżetu przed oszustwami podatkowymi oznacza, że to uczciwi przedsiębiorcy sfinansują uszczelnienie systemu podatkowego – ostrzega Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan oceniając projekt zmian w ustawie o VAT. W myśl obecnie obowiązujących przepisów urząd skarbowy może przedłużyć zwrot podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli…

Jak sprawdzić kontrahenta dla celów VAT

Każdy przedsiębiorca ma możliwość weryfikacji swoich kontrahentów pod kątem zarejestrowania do VAT. Jest to szczególnie istotna funkcja dla podatników sprzedających towary w ramach procedury odwrotnego obciążenia w VAT. Niesprawdzenie statusu kontrahenta nie naraża wprawdzie podatnika na odpowiedzialność podatkową, może jednak skutkować pozbawieniem prawa do odliczenia VAT. Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy kontrahent przedsiębiorcy jest czynnym podatnikiem VAT, jest skorzystanie ze strony portalu podatkowego Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl…

VAT a 500+

Kary dla doradców podatkowych za pomoc oszustom, sankcje za błędne rozliczenia, trudniejsza rejestracja oraz szybsze wykreślanie z rejestru podatników – to najważniejsze modyfikacje w projekcie zmian do ustawy o VAT. Łukasz Czucharski z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP zauważa, że w projekcie próżno szukać rozwiązań, które chroniłyby uczciwych podatników. – Dziś urzędnicy fiskusa mają trudności z dotarciem do faktycznych organizatorów przestępczego procederu, a skupiają się na podatnikach, którzy często nieświadomie w nim uczestniczą.…

podatki koszty

Podatnik może zaliczyć wydatek na studia licencjackie, jeżeli kierunek studiów jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Celem podjęcia studiów jest pozyskanie przez podatnika w przyszłości nowych zleceń od podmiotów, które wymagają posiadania przez podatnika tego rodzaju wykształcenia. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 sierpnia 2016 r. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2013 roku prowadzi działalność…

Podatki

Podatki

Fiskus pracuje nad wprowadzeniem dodatkowych sankcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Sankcje szykowane przez rząd dotkną nie tylko tych, którzy działają z premedytacją, lecz także przedsiębiorców, którzy popełnią błąd w rozliczeniach. Nie chciałbym by zmiana skończyła się tym, że różnego typu ograniczenia będą dotykały najdrobniejszych, którzy de facto popełniali błędy, a odpowiadaliby tak, i byli ścigani tak, jak rasowi przestępcy – powiedział Ryszard Małkiewicz, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Według…

koszty podatkowe

koszty podatkowe

Od 1 stycznia 2017 r. z 15 000 euro do 15 000 zł zostanie obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Będzie temu towarzyszyć wprowadzenie przepisów wyłączających możliwość zaliczania przez podatników do kosztów uzyskania przychodów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką. Z początkiem 2017 r. nastąpi obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy…