Polski Ład: Część przedsiębiorców będzie rezygnować z podatku liniowego

Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści…

Szczegóły

Polski Ład przyjęty przez Sejm

Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Dla rodzin i seniorów Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. PIT-0 dla seniorów i PIT-0 dla rodzin 4+ PIT-0 dla seniorów. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał…

Szczegóły

Obowiązkowa e-faktura od 2023 r.

Sejm przyjął projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obowiązkowe. W ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę, procedowane są również zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży,…

Szczegóły

Kto będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.

Limit przychodów za 2021 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2022 r. wynosi 9 188 200 zł. Jest on wyższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 150 000 zł. Z ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 uor) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f) wynika, że: osoby fizyczne, spółki…

Szczegóły

limity dla małych podatników PIT i CIT w 2022 r.

W 2022 r. wzrośnie limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika PIT i CIT. Wyniesie on 9 188 000 zł. W 2021 r. limit ten wynosi 9 031 000 zł. Małym podatnikiem PIT i CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia…

Szczegóły

Limity w jednorazowej amortyzacji u małych podatników i podatników rozpoczynających działalność w 2022 r.

  Do jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym nabytych środków trwałych ma prawo podatnik rozpoczynający działalność i mały podatnik. Przedstawiamy wysokość limitów obowiązujących w amortyzacji jednorazowej w 2022 r. Przypominamy, że mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, w związku z nabyciem środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji do limitu 50 000 euro (zob. Tabela) albo zasad dotyczących jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych (do 100 000…

Szczegóły

Polski Ład: Najboleśniej polski ład odczują „liniowcy”

Według prof. Pawła Wojciechowskiego – Głównego Ekonomisty Pracodawców RP wyższe podatki zapłacą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwłaszcza ci rozliczający się 19-procentową stawką liniową czyli ok. 700 tys. przedsiębiorców, wskutek naliczania właśnie 9-procentowej składki zdrowotnej od dochodu bez możliwości odliczenia jej. – Po wprowadzeniu Ładu danina ta zostanie zmieniona z ryczałtu kwotowego, obliczanego według sztucznej podstawy wymiaru, jaką jest 3/4 przeciętnego wynagrodzenia…

Szczegóły

Polski Ład: czy to historyczna podwyżka podatków ?

W czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego dyskutowano o propozycjach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy uważają, że Polski Ład to historyczna podwyżka podatków, na której stracą najlepsi specjaliści i konkurencyjne firmy. Przedstawione zmiany są niekorzystne dla osób przedsiębiorczych i najbardziej zaangażowanych w rozwój gospodarczy kraju. Polski Ład nie będzie stanowić impulsu do rozwoju, jest to program redystrybucyjny, którego głównymi beneficjantami będą emeryci i osoby najsłabiej uposażone. Na posiedzeniu Rady Dialogu…

Szczegóły

Polski Ład: Od 2023 r. podatnicy będą wysyłać organom podatkowym księgi i ewidencje

  Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania organom podatkowym. Oznacza to m.in. dla podatników PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązek comiesięcznego przesyłania ksiąg, w przypadku, gdy na ich podstawie jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Takie rozwiązania znalazły się w konsultowanym obecnie projekcie tzw. Nowego Ładu. Z projektu Polskiego Ładu wynika, że od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy…

Szczegóły

zagrożenie dla delegacji kierowców, czy to kolejne obciążenie podatkowe dla przedsiębiorców ?

Kierowcy nie będą już wykonywać „podróży służbowych” Rozszerzono katalog przewoźników, którzy będą musieli uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie takie będzie wydawane tylko dla przewoźników z dobrą reputacją podatkową, czyli takich, którzy nie popełniają umyślnie przestępstw podatkowych. Zmienią się też przepisy o czasie pracy kierowców, w tym uchylone zostaną przepisy o podróży służbowej kierowców i należnościach z tego tytułu. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie dodatkowego warunku udzielania…

Szczegóły